Loading...

Bảng giá

1. Bảng giá dịch vụ giúp việc

2. Bảng giá dịch vụ giặt

a. Giặt tại nhà khách hàng

b. Mang về xưởng để giặt

3. Thanh toán

Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Thanh Xuân
Số tài khoản: 21710000281479
Tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Từ Liêm, Hà Nội.

4. Đặt dịch vụ

Hoặc gọi Hotline: 0397898670 – 0389 873 840

Scroll Up